Posted by admin on Listopad - 30 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są komponowane najczęściej po to, by przekazywać ważne wiadomości połączone z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Wielokrotnie umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres witryny internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają zwykle nazwę oraz adres siedziby firmy, wielokrotnie też NIP oraz REGON. Tu na pewno długopisy z grawerem są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane obejmują, zazwyczaj, wszystkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.